Współczesne zastosowania psychoanalizy. Perspektywa postkleinowska

red. Jarosław Groth, Agnieszka Topolewska

Z recenzji: Książka Wspołczesne zastosowania psychoanalizy. Perspektywa postkleinowska to praca zbiorowa, której kolejne rozdziały stanowią odpowiedź psychoanalizy na zmieniające się potrzeby społeczne. Zawarte w niej teksty prezentują w jak wielu dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego, znajdują zastosowanie współczesne postkleinowskie koncepcje i modele kliniczne oraz powiązane z nimi oddziaływania psychologiczne i psychoterapeutyczne. Składające się na książkę teksty ukazują aktualne sposoby korzystania ze sformułowanych przez Melanie Klein nowatorskich założeń i modeli psychopatologicznych dotyczących m.in. połączenia teorii popędów z teorią relacji z obiektem, koncepcji pozycji, zjawisk edypalnych w okresie preedypalnym czy poglądów na temat zawiści i śmierci. Znając rygorystyczne stanowisko Klein co do konieczności zachowywania settingu psychoanalitycznego, Autorzy pokazują, że kleinowskie odkrycia i idee znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w klinice w ramach praktyki prywatnej i w publicznej służbie zdrowia, ale także w dyskursach akademickich i kulturowych, politycznych i  społecznych.
Książka w sposób szczególny prezentuje oryginalny dorobek Hanny Segal i jego wpływ na rozwój i zastosowania współczesnej psychoanalizy. Pokazuje, jak jej dokonania w obszarze psychoanalitycznej terapii pacjentów psychotycznych, koncepcji zrównania symbolicznego czy metodologii stosowania założeń psychoanalizy są aktualnie używane w objaśnianiu twórczości i zjawisk społeczno-politycznych oraz w konceptualizowaniu procesu diagnozy i psychoterapii głębszych zaburzeń psychicznych. Ważne, że książka przeznaczona jest nie tylko dla psychoanalityków, psychoterapeutów czy klinicystów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin nauki zainteresowanych kierunkami rozwoju teorii psychoanalitycznej.
Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

red. Jarosław Groth, Agnieszka Topolewska

Spis treści:
Współczesne zastosowania psychoanalizy. Perspektywa postkleinowska – Jarosław Groth, Agnieszka Topolewska
Przemyślenia nad dorobkiem Hanny Segal (1918–2011) – John Steiner
Część I. Praca psychoanalityczna z głębiej zaburzonymi pacjentami
1. Obrony maniakalne i ich wpływ na proces analityczny – Ana Paulina Sauma
2. Komentarz do artykułu Any Pauliny Saumy „Obrony
maniakalne i ich wpływ na proces analityczny” – Pere Bea Torras
3. Wolne skojarzenia i interpretacja a nieobecność słów – Tomasz Fortuna
4. Diagnoza proces nieustający – Ewa Niezgoda, Katarzyna Synówka
Część II. Psychoanaliza w kontekście społecznym
5. „Prawdziwą zbrodnią jest milczenie”. Hanna Segal – zaangażowana intelektualistka – David Bell
6. Komentarz do artykułu Davida Bella „»Prawdziwą zbrodnią
jest milczenie«. Hanna Segal – zaangażowana intelektualistka” – Robert D. Hinshelwood
Część III. Psychoanaliza i sztuka
7. Chłopięca opowieść Conrada – „Tajemny wspólnik” – Ignês Sodré
8. Komentarz do artykułu Ignês Sodré: „Chłopięca opowieść Conrada” –
Izabella Gogolewska
9. Historia Idy, czyli zbawienie zamiast żałoby – Maciej Musiał
Część IV. Psychoanaliza osób w podeszłym wieku
10. Integrujące znaczenie fantazji przetrwania w okresie
starzenia się – Wojtek Hańbowski
11. Dwie konsultacje z osiemdziesięcioletnim mężczyzną,
który przeczuwał zbliżającą się śmierć – Alicja Bobowska

Autorzy: David Bell, Alicja Bobowska, Tomasz Fortuna, Izabella Gogolewska, Jarosław Groth, Wojtek Hańbowski, Robert D. Hinshelwood, Maciej Musiał, Ewa Niezgoda, Ana Paulina Sauma, Ignês Sodré, John Steiner, Katarzyna Synówka, Agnieszka Topolewska, Pere Bea Torras

Przekład: Jarosław Groth, Agnieszka Humięcka, Lech Kalita, Agnieszka Topolewska
Wydawca: Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Okładka: Anna Pol
Liczba stron: 243
Oprawa: twarda
ISBN: 978–83–939042–1–1

Related Articles

Close