Wykłady z psychoanalizy, Franco de Masi

Pojęcia i historia ich rozwoju

Wykłady z psychoanalizy, Franco de Masi to kompleksowe kompendium wiedzy o najważniejszych terminach psychoanalitycznych. Zamieszczone w tej książce wyjaśnienia kluczowych pojęć ważne są nie tylko dla adeptów psychoterapii, ale też dla doświadczonych klinicystów. Sam autor przekonuje, że na każdym etapie pracy – nawet po wielu latach praktyki psychoterapeutów zaskakują sytuacje, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia.

Wykłady z psychoanalizy, Franco de MasiWykłady z psychoanalizy, Franco de Masi

autor – wieloletni włoski psychoterapeuta i psychoanalityk – wykłada fundamenty analitycznego myślenia. De Masi odkrywa w tej książce podstawowe i uniwersalne (niezmienne) elementy pracy klinicznej. A pamiętać należy, że autor wsławił się swoim unikatowym – niezwykle empatycznym i efektywnym podejściem do rozwoju idei wykorzystania psychoterapii w zaburzeniach psychotycznych.

Autor każdy kolejny rozdział rozpoczyna od dyskusji związanej z procesem, który doprowadził do sformułowanego pojęcia. Wykłady z psychoanalizy, Franco de Masi zachęcają do krytycznego podejścia do klasyki gatunku – wykładów Freuda i łączenia ich z późniejszą krytyką i późniejszymi spostrzeżeniami kolejnych myślicieli.

Autor przekonuje, że nie ma czegoś takiego jak ogólna teoria psychoanalizy albo ogólna teoria wyjaśniająca, która byłaby pomocna w zrozumieniu złożoności wszystkich doświadczeń klinicznych. Istnieje za to kilka hipotez, które będą przydatne, jeśli zastosujemy je w pracy z pasującymi do nich formami zaburzeń. W psychoanalizie, podobnie jak w każdej innej dziedzinie nauki, nie ma prawd objawionych.

Książka będzie zatem idealna dla młodych analityków, którzy zechcą skonfrontować się ze swoim pragnieniem poznania takiego systemu teorii, dzięki któremu poczujeją się bezpiecznie w pracy klinicznej. Niestety, żadna koncepcja nie może dać takiej gwarancji. Poznanie analityczne nabywane jest i stale wzbogacane w trakcie prowadzenia praktyki analitycznej, dzięki czemu terapeuci/psychoanalitycy mogą stawać się bardziej skuteczni. Nie istnieje wiedza przydatna w każdej sytuacji. Nie została ona zatem ujęta w tej książce. Niemniej, nie czyni to jej bezwartościową.

Inne książki tego autora:

Praca z trudnymi pacjentami, Franco de Masi >>

Podatność na psychozę, Franco de Masi >>

Related Articles

Close