Wrocław: Hejterstwo – nowy wymiar kultury? Konferencja naukowa KNAL

MWW Muzeum Współczesne Wrocław
plac Strzegomski 2A, 53-681 Wrocław
10 grudnia 2015

tricsterInstytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Muzeum Współczesne zapraszają na interdyscyplinarną konferencję „CIAŁO TO TRICKSTER.
SPOŁECZNO – KULTUROWE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA CIAŁA”.

Angielskie słowo trick zawiera w sobie znaczenia, które bardzo dobrze charakteryzują ludzką cielesność i ucieleśnienia w zderzeniu z wysiłkami nauki: od pułapki, podstępu, oszustwa, przez sztuczkę, figiel, po umiejętność, zręczność, kończąc na przyzwyczajeniu (a to nie wszystkie, nawet kolokwializmy kryjące się w tym słowie zdają się oddawać sytuacje zmagania się nauk z ciałem). Im więcej wiemy o ciele, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie da się go zredukować do żadnej jego części, funkcji czy charakterystyki. Coraz bardziej jesteśmy świadomi, iż jest złożoną i skomplikowaną całością. Jest zarazem organizmem biologicznym, przeżywanym doświadczeniem wpływającym na relacje społeczne i systemem reprezentacji; jako organiczny obiekt łączy się z szerokim zróżnicowaniem społecznych znaczeń. Nie daje się go jednoznacznie umieścić ani po stronie społecznego, ani po stronie biologicznego czy naturalnego świata; nie jest tylko zjawiskiem przedspołecznym czy tylko postbiologicznym. Zaczyna nam też towarzyszyć nie mniej dojmująca świadomość, że gdybyśmy byli właścicielami innej cielesności, inny byłby nasz świat, także ten społeczny. Coraz częściej patrzymy na ciało jako wielowymiarowe medium konstytuowania społeczeństwa. Zatem jest ono fundamentalne w procesie formowania społeczeństw, relacji społecznych i jednostkowej tożsamości. Jako byt zarazem biologiczny i społeczny jest otwarte na relacje społeczne i kulturowe klasyfikacje, mają one wpływ na jego rozwój poprzez możliwość ich wcielania.
Zapraszamy na konferencję mającą na celu zastanowienie się nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu. Kierując do Państwa zaproszenie do spotkania się we Wrocławiu, nie enumerujemy zagadnień, tylko wskazujemy jako pole namysłu, badań i analiz architektonikę doświadczania ludzkiego ciała, próby wskazania kiedy i jak obecne jest ciało w doświadczeniu (i czy dowiadujemy się czegoś o nim z jego nieobecności). Tym samym mamy nadzieję, że stanie się ono polem interdyscyplinarnych wymian przedmiotowych i metodologicznych (socjologów, antropologów, psychologów, filozofów, ale też badaczy zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją czy zmysłami oraz związaną z nimi semiozą i funkcjami w specyficznie ludzkich wytworach, jak na przykład kuchnia, posiłek, pocałunek itp.), okazją do ustalenia aktualnego stanu badań dotyczących ciała i ucieleśnienia, dotarcia do tego, jak ciało jest doświadczane, ustalenia społecznie wypracowanych znaczeń i kategorii, za pomocą których to doświadczanie jest ujmowane i opisywane, ich wagi dla wytwarzania i podtrzymywania różnych porządków społecznych: korporalnego, interakcyjnego, płciowego, makrospołecznego/klasowego, konsumpcyjno – materialnego itd.
Szczegóły i formularz zgłoszenia do pobrania tutaj.

 

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Close