Podatność na psychozę, Franco de Masi

Psychoanalityczne rozważania o naturze i terapii stanu psychotycznego

Franco de Masi to włoski włoski psychoterapeuta psychoanalityczny z wieloletnim stażem. Jego życie zawodowe – zarówno to związane z rozwijaniem teorii psychoanalizy, jak i to związane z gabinetem zorientowane jest wokół pacjentów wykazujących zaburzenia psychotyczne.

Podatność na psychozę, Franco de Masi

to pierwsza z książek włoskiego psychoterapeuty wydana w Polsce. Osoby zainteresowane wykorzystaniem terapii mówionych w zaburzeniach takich, jak schizofrenia czy psychoza maniakalno-depresyjna zdecydowanie powinny rozpocząć intelektualną przygodę właśnie od tej książki. W drugiej kolejności warto sięgną też po kolejne odkrycia autora zawarte w:

PRACA Z TRUDNYMI PACJENTAMI Od nerwicy do psychozy, Franco de Masi >>

WYKŁADY Z PSYCHOANALIZY Pojęcia i historia ich rozwoju, Franco de Masi >>

Podatność na psychozę, to pierwsza i najbardziej teoretyczna z książek Franco de Masi. Opowiada głównie o założeniach teoretycznych, które pozwoliły autorowi na zakończenie sukcesem (zdecydowaną remisją i poprawą funkcjonowania) analizantów, którzy wykazywali zachowania psychotyczne. Dwie kolejne książki stanowią bazę wiedzy o konkretnych technikach, które de Masi wykorzystuje w swojej praktyce.

Podatność na psychozę, Franco de Masi
Spis treści

  1.  Wybrane psychoanalityczne modele psychozy
  2. Pierwotne i patologiczne w psychozie
  3. Przykład przekształcenia psychotycznego
  4. Nieświadome i psychoza
  5. Znaczenie snów w stanie psychotycznym
  6. Zastraszenie u sterów: superego i halucynacje w analitycznym leczeniu psychozy
  7. Myśli intuicyjne i urojeniowe
  8. Los przeniesienia w psychozie
  9. Psychotyczne wycofanie i groźba utraty poczucia rzeczywistości
  10. Zaburzenia tożsamości w procesie psychotycznym
  11. Trauma a psychoza
  12. Niektóre formy zapadania na psychozę
  13. Uwagi końcowe

Tytuł tej książki każde każdemu klinicyście myśleć o psychozie w terminie psychozy w kategoriach schizofrenii lub psychozy maniakalno-depresyjnej. Tymczasem sam autor wspomina we wstępnie o tym, że o psychozie maniakalno-depresyjnej wiele napisali już Freud i Abraham. De Masi myśląc o psychozie wskazuje raczej na taki przebieg choroby, gdzie pomiędzy kryzysami pacjent może funkcjonować mniej więcej tak, jak przed pierwszym epizodem.

Z kolei stan psychotyczny, któremu towarzyszą urojenia i halucynacje, ma inne źródła i odmienny przebieg, który można opisać jako „wyleczenie z uszkodzeniem”. Odszczepione od świadomości jądro psychotyczne cały czas istnieje w utajonej formie i zagraża pacjentowi nawet w okresach pozornej remisji.

W tej publikacji de Masi stawia tezę, że za uruchomienie psychozy odpowiada to, co dzieje się w podstawowych procesach nadających strukturę pierwszym relacjom emocjonalnym dziecka. Wczesne i ciągłe zniekształcenia tych procesów kładą podwaliny pod zmienioną percepcję wewnętrznej rzeczywistości psychicznej, która ulega odszczepieniu i zastąpieniu światem fantazji. Po przyjęciu takiej perspektywy można wyciągnąć wniosek, że psychoza nie różni się od innych form cierpienia psychicznego, których korzenie sięgają okresu niemowlęcego. Jednakże tak nie jest. Różnica polega na tym, że owa choroba rozwija się w specyficzny sposób, a poza tym w jej przebiegu ujawnia się dążenie do zniszczenia funkcji emocjonalnych i procesów poznawczych.

 

Franco De Masi jest analitykiem szkoleniowym Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, byłym prezesem Centro Milanese di Psicoanalisi (Mediolańskiego Centrum Psychoanalitycznego) oraz sekretarzem Instytutu Szkoleniowego w Mediolanie. Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą; przez wiele lat pracował w szpitalach psychiatrycznych. Od 30 lat prowadzi praktykę psychoanalityczną w Mediolanie. Opublikował wiele artykułów w International Journal of Psychoanalysis oraz w Rivista Italiana di Psicianalisi.

Główny obszar jego zainteresowań to teoretyczne i techniczne zagadnienia psychoanalityczne związane z pracą z pacjentami bardzo zaburzonymi lub psychotycznymi. Opublikował pięć artykułów poświęconych tej tematyce w International Journal of Psychoanalysis. Niektóre z tych tekstów ukazały się później na łamach innych znaczących międzynarodowych czasopism, przełożono je też na hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski i rumuński.

Poza tym w ostatnich latach De Masi opublikował Sadomasochistic Perversion: The Object and Theories (Karnac, 2003) i Making Death Thinkable: A Psychoanalytic Contribution to the Problem of the Transience of Life (Free Association, 2004); zredagował także książkę Herbert Rosenfeld at Work: Italian Seminars (Karnac, 2001).

Related Articles

Close