konferencja Psychoterapia Psychoz. Trzecia edycja forum

Konferencja psychoterapia psychoz
Sobota, 7 września 2019, 09:00 – 18:00

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Techników 9, 40-326 Katowice

Konferencja Psychoterapia Psychoz – 3. forum

Konferecja Psychoterapia psychoz to tematyka trzeciej już konferencji organizowanej w katowickim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS. Adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, terapeutów środowiskowych i zajęciowych, a także innych osób zajmujących się zawodowo leczeniem zaburzeń z kręgu psychoz.

Konferencja Psychoterapia psychoz to nieoczywisty wybór pracy z pacjentami z tego rodzaju zaburzeniami. Terapie mówione nie są pierwszym wyborem w ich przypadku. Najpewniejszym środkiem jest farmokoterapia, ale w niektórych przypadkach – wspierająco – warto również sięgnąć po psychoterapię.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie powstało Forum, aby taka wymiana mogła inspirować i wzbogacać pracę zawodową wszystkich jego uczestników.

Podejmowane w trakcie konferencji tematy, to: codzienna praca terapeutyczna w różnych rodzajach settingu, takich jak oddział psychiatryczny stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej, wymiana refleksji na temat postaw pacjentów, psychologów, terapeutów i psychiatrów wobec stosowania psychoterapii w zaburzeniach psychotycznych.

Related Articles

Close